Tfya14

tfya14

By Johanna Kindvall • 5 video • 11 months ago. Fysik 2 - Enkelspalt, dubbelspalt och gitter del 1. By Johanna Kindvall. Published: 11 months ago. Fysik 2 - Enkelspalt, dubbelspalt och gitter del 2. By Johanna Kindvall. Published: 11 months ago. Fysik 2 - Enkelspalt, dubbelspalt och gitter del 3. By Johanna Kindvall. TFYA14, Fysik, 6 hp /Physics/. För: I Ii. Prel. schemalagd tid: Rek. självstudietid: Utbildningsområde: Naturvetenskap Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik Nivå (G1,G2,A): G1. Mål: IUAE-matris. Kursen skall ge kännedom om grundläggande begrepp och teorier inom vågfysik och termodynamik samt viktiga tillämpningar. Kursen Fysik (TFYA14) ges för I2 och Ii3 under HT2. Kursen inleds med "Experimentell problemlösning" som ges i form av så kallade Richardslaborationer (4x4 tim) samt en inledande föreläsning (1x2 tim). Denna del av kursen ska visa på vikten av att kombinera teori, experiment och intuition för att ta fram. tfya14 Stencilerat material - grammatik, ordkunskap. FörmÃ¥ga att nekrofil läsa och förstÃ¥ mer komplicerade texter inom omrÃ¥dena elektroteknik, elektronik, massage gävle och databehandling. Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Informationsansvarig: En allvarlig enligt eget biblioteket solna. Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Tfya14 Video

Fysik 2 - Enkelspalt, dubbelspalt och gitter del 2

0 kommentarer