Nato medlemskap

nato medlemskap

Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato, är en transatlantisk försvarsallians. 28 medlemsländer (29 när Montenegro upptas som medlem) samarbetar inom gemensamma säkerhets- och försvarsfrågor tillsammans med ett tal partners. Nato etablerades efter andra världskriget. Alliansens agerande utgår från Natos. Frankrike kvarstod dock som politisk medlem av Nato. Detta ledde till att Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) flyttades från Paris till Mons i Belgien. Först blev Frankrike en fullvärdig medlem igen. De båda ärkefienderna Grekland och Turkiet blev medlemmar I anslutning till Cypernkrisen   ‎Historia · ‎Bakgrund och bildande · ‎Efter den 11 september · ‎Medlemsstater. Finland som icke-Natoland ska inte räkna med några försvarsgarantier av USA. Det stod klart då amerikanska vice försvarsministern Robert Work besökte Helsingfors och skrev under en avsiktsförklaring om militärt samarbete mellan de två länderna. - nato medlemskap

0 kommentarer