Fundamentalism

fundamentalism

Fundamentalism kan ses som ett religiöst fenomen - men ofta handlar det snarare om ett politiskt uttryck som kan placeras i ett historiskt skeende. När fundamentalist började användas i svenskan, var det hämtat från en beteckning för bokstavstroende, bibeltrogna kristna i USA. År heter det i Svensk Tidskrift: ”'fundamentalisterna' (= de 'bibeltrogna') förfölja präster, som bestått sig med något litet i europeiska ögon skäligen oskyldigt kätteri”. Bibeltrogna. Under efterkrigstiden, fram till och med talet, antog de flesta människor i västvärlden att religionen aldrig mer skulle spela någon större roll i världshändelserna. Vi blev mer och mer sekulariserade, och om någon trodde på Gud var det en ren privatsak. Men sedan dess har religiös fundamentalism. fundamentalism

Fundamentalism Video

Fundamentalism in the Modern Age

Fundamentalism - lser

Under de senaste åren har preventivmedel blivit mycket svåra att få tag på och det börjar få allvarliga konsekvenser för venezolanerna. Parlamentarikerna väntas rösta för förslaget. Man vill i regel återvända till den bokstavliga läran som den är beskriven i de religiösa texterna. Skolan och' religiös fundamentalism - en artikel som berör hur skolan ska hantera starka religiösa uppfattningar. Pratar också lite om vad de kommer ifrån. Materialet är producerat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

0 kommentarer